Terapia Metodą Cyriax

  • Etiam quis velit
    Etiam quis velit

Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.

 

 

Możemy zróżnicować i zastosować równocześnie dopasowane leczenie dla każdej patologii, m.in.: - Zapaleniami ścięgien, a kaletki - Zmianami zwyrodnieniowymi, a wolnymi ciałkami stawowymi - Zapaleniami stawu reumatycznymi, a mechanicznymi - Przepuklinami, a zmianami degeneracyjnymi w dysku - Niestabilnością, a stenozą lędźwiową.