Warsztaty dotyczące rehabilitacji w zakresie chodu pacjenta neurologicznego

Aktualności » Warsztaty dotyczące rehabilitacji w zakresie chodu pacjenta neurologicznego

Zapraszamy do udziału prowadzonych przez nas warsztatach,  podczas Konferencji Przedmiotowo-Metodycznej 

 

 

Termin:  14.05.2015r.

Godziny:  8.30 – 17.30

Temat: „Współczesne koncepcje fizjoterapii i masażu w reedukacji pacjenta niepełnosprawnego z zaburzeniami lokomocji”

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć w fizjoterapii,  ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia reedukacji chodu u pacjentów z niepełnosprawnością ruchową. 

Wykłady i sesje metodyczne poprowadzą praktycy: specjalista rehabilitacji z tytułem doktora, fizjoterapeuci, rehabilitanci i przedstawiciele firm branżowych BOEHRINGER INGELHEIM, HABYS, ASTAR, LurguS, TECHNOMEX.

Tematyka i cele sesji wykładowej i metodycznej:

  • Rola dysfunkcji mięśniowo szkieletowych w zaburzeniach równowagi
    i lokomocji
  • Pojęcie propriocepcji w aspekcie pracy z pacjentem z zaburzeniami
  • Innowacyjna terapia chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu (warsztaty)
  • Praktyczne warianty nauki oraz poprawy lokomocji w oparciu o terapie neurorozwojowe.(warsztaty)

 

 

Zapisy: 

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Sosnowiec ul. Stalowa 9a

Tel. 032 299 57 68

www.rcku.nazwa.pl 

 

Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Nowak tel. 32 299 57 68 wew. 20